ผู้บริหาร

นายเรืองยศ แวดล้อม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
ทำเนียบประธานนักเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
นักเรียนชอบเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดมากที่สุด
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาต่างประเทศ
สุขศึกษา พลศึกษา
ศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ดูผลโหวด
ลิงค์ที่น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 31/01/2012
ปรับปรุง 13/02/2014
สถิติผู้เข้าชม 277866
Page Views 375835
ผลงานนักเรียน
โครงงานโคมไฟจากขวดน้ำพลาสติก
ศกพ.ม.๕ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒๕๕๔
รายละเอียดผลงาน

บทคัดย่อ
โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี
  เรื่อง  โคมไฟจากขวดน้ำ


สถานศึกษา โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม        สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาขอนแก่น เขต 25

หัวข้อการทำโครงงาน  สิ่งแวดล้อม
รายวิชา
 โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ปีการศึกษา 2554

               
               
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดำรงชีวิต ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์รมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำรัสแก่ชาวไทยนับตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2517  เป็นต้นมา   เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ    ให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  มีหลักการ 3 ห่วง  2  เงื่อน คือ  พอประมาณ  มีเหตุผล  มีภูมิคุ้มกัน  บนเงื่อนไข ความรู้  และคุณธรรม

                 โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่องโคมไฟจากขวดน้ำพลาสติก  เป็นการนำเอาวัสดุที่เหลือทิ้งกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์อีกครั้ง  และช่วยลดสภาวะโลกร้อน โดยเอาขวดน้ำพลาสติกมาเป็นส่วนประกอบหลักของชิ้นงาน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 861.84 KB
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2555,10:34   อ่าน 16115 ครั้ง