หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : กำหนดการต้อนรับคณะประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4
โดย : admin
อ่าน : 4455
ศุกร์์ ที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
08.30 น. - คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่ม ครู ต้อนรับที่ห้องพอเพียง
08.40 น. - คณะกรรมการเดินทางมาถึงห้องพอเพียง
- นางศิริรัฐ ศรีชนะ กำนันตำบลบัวใหญ่/ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กล่าวต้อนรับ
- แนะนำผู้บริหาร ผู้มีเกียรติ หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน
- ประธานกรรมการประเมินกล่าววัตถุประสงค์และแนะนำกรรมการ พร้อมแจ้งแนวทางการประเมิน
08.50 น. - รับชมวิดิทัศน์แนะนำโรงเรียน
- นายสัมฤทธิ์ พรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม นำเสนอผลงาน ทั้ง 3 มาตรฐาน
- นายกมล มั่งมี นำเสนอการดำเนิน ปศพพ.ในโรงเรียน
- นายสิริธัญญ์ ประสุนงค์ นำเสนอการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน B.P.Model “ศิษย์ คือ ลูก” และโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข - ตัวแทนนักเรียนนำเสนอการดำเนินงาน ปศพพ.ภาคภาษาอังกฤษ และโครงการโรงเรียนคุณธรรม
10.00 น. - คณะกรรมการฯประเมินตามที่วางแผนไว้
12.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. - คณะกรรมการฯประเมินตามที่วางแผนไว้
16.00 น. - คณะกรรมการฯเดินทางกลับที่พัก
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
08.30 – 16.00 น. ดำเนินการตามคณะกรรมการประเมินแนะนำ
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
08.30 น. - ดำเนินการตามคณะกรรมการประเมินแนะนำ
14.00 น. - คณะครูพร้อมกันที่ห้องพอเพียง - คณะกรรมการประเมิน สรุปผลการประเมินเบื้องต้น / ให้คำแนะนำ
- นายสัมฤทธิ์ พรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม กล่าวขอบคุณ
- ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน – คณะกรรมการเดินทางกลับ
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม การแต่งกายของคณะครู 5 พ.ย.62 เสื้อเหลืองตราโรงเรียน / 6 พ.ย.62 ชุดลูกเสือ เนตรนารี / 7 พ.ย.62 เสื้อเหลืองเสี่ยวโมเดล คลุมทับด้วยสูทสีดำ กางเกง กระโปรงสีดำสุภาพ