ผู้บริหาร

นายเรืองยศ แวดล้อม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
นักเรียนชอบเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดมากที่สุด
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาต่างประเทศ
สุขศึกษา พลศึกษา
ศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 31/01/2012
ปรับปรุง 23/11/2015
สถิติผู้เข้าชม 501048
Page Views 641537
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
07 ก.พ. 55 ถึง 22 ก.พ. 55 สนทองทอแสงฟุตซอลเกมส์
เริ่มแข่งขัน รอบแบ่งกลุ่ม
กิจการนักเรียน
09 ก.พ. 55 ตรวจสุขภาพประจำปี
สกสค.จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี ที่หอประชุมโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม ในวันที่ 9 ก.พ.55
หอประชุมโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม/แต่งกายสุภาพ สกสค
14 ก.พ. 55 ทัศนศึกษาภูกุ้มข้าว
ชุดพละ วิชาการ
18 ก.พ. 55 ถึง 19 ก.พ. 55 สอบ o-net ม.3
นักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ สอบโอเน็ทประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ที่โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อ.กระนวน
โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สมศ
21 ก.พ. 55 ปัจฉิมนิเทศ ปีกรศึกษา 2554
ฝ่ายวิชาการจัดงงานปัจฉิมนิเทศให้นักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่จบในปีารศึกษา 2554
หอประชุมโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม วิชาการ
28 ก.พ. 55 ถึง 29 ก.พ. 55 สอบ o-net ม.6
02 มี.ค. 55 นิทรรศการเสรษฐกิจพอเพียง
นักเรียน วิชาการ
05 มี.ค. 55 ถึง 08 มี.ค. 55 สอบปลายภาค
นักเรียน วิชาการ
28 มี.ค. 55 ซ้อมใหญ่รับวุฒิบัตร ม.๓,๖
ซ้อมรับวุฒิบัตรนักเรียนจบปีการศึกษา ๒๕๕๔
สุภาพ วิชาการ
30 มี.ค. 55 พิธีรับวุฒิบัตรนักเรียนจบการศึกษา ปี ๕๔
นักเรียน ม.๓ และ ม.๖ จำนวน ๑๙๐ คน รับวุฒิบัตรจากท่านผู้อำนวยการ โดยมีการเชิญแขก และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมในวันดังกล่าว
ชุดนักเรียน /แขก-ผู้ปกครอง แต่งกายสุภาพ วิชาการ
30 เม.ย. 55 ถึง 03 พ.ค. 55 รับสมัครนักเรียน ม.๑ และ ม.๔
รับสมัครนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ ที่บริเวณหน้าอาคาร ๑
นักเรียน วิชาการ
05 พ.ค. 55 ถึง 06 พ.ค. 55 สอบจัดชั้นเรียน
ม.๑ สอบวันที่ ๕ พ.ค.๕๕
ม.๔ สอบวันที่ ๖ พ.ค.๕๕
ประกาศผล วันที่ ๙ พ.ค.๕๕
อาคาร ๑ วิชาการ
10 พ.ค. 55 ถึง 11 พ.ค. 55 รายงานตัว ม.๑ และ ม.๔
รายงานตัว
ม.๑ วันที่ ๑๐ พ.ค.๕๕
ม.๔ วันที่ ๑๑ พ.ค.๕๕
 
มอบตัวนักเรียน
ม.๑ วันที่ ๑๒ พ.ค.๕๕
ม.๔ วันที่ ๑๓ พ.ค.๕๕
14 พ.ค. 55 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.๑ และ ม.๔
15 พ.ค. 55 ถึง 16 พ.ค. 55 นักเรียน ม.๑ และ ม.๔ เรียนปรับพื้นฐาน
17 พ.ค. 55 ลงทะเบียนเรียน ๑/๒๕๕๕
นักเรียนชั้น ม.๑-๖ ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕
18 พ.ค. 55 เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕
เปิดเรียน ๑/๒๕๕๕
22 พ.ค. 55 ประชุมผู้ปกครอง ม.๒,๓,๕,๖
ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ สำหรับนักเรียนชั้น ม.๒,๓,๕ และ ๖
19 มิ.ย. 55 ถึง 26 มิ.ย. 55 วันสุทรภู่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมเนื่องในวันสนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ มีกิจกรรมมากมาย หลากหลายกิจกรรม เข่น ประกวดเปิดพจนานุกรม ละคร ประกวดแต่งกลอน ประกวดวาดภาพ ประกวดเรียงความ เป็นต้น นักเรียนสนใจ ติดต่อ ได้ที่ ครูผินนภา จ้า....

หอประชุม / นักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
19 มิ.ย. 55 ถึง 26 มิ.ย. 55 วันต่อต้านยาเสพติดโลก
งานกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ มีกิจกรรมหลักๆให้นักเรียนได้ร่วม หลายกิจกรรม รางวัลเยอะๆๆมากๆๆๆ ติดตามรายละเอียดที่ฝ่ายกิจการนักเรียนได้เลย ...จ้า
28 มิ.ย. 55 ประชุมสัมนา หัวข้อ สิทธิเด็กและสตรี
โรงพยาบาลน้ำพอง ร่วมกับโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม จัดการประชุมสัมนา เครื่อข่ายคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรี ที่ห้องประชุมดำรง นารอง ..โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ .เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
29 มิ.ย. 55 ซ้อมใหญ่ พิธีเดินสาวนนามและทบทวนคำปฏิญาณตน ลส.
โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม เป็นเจ้าภาพการจัดพิธีเดินสวนสนาม และทบทวนคำปฏฺญาณตนของ กองลูกเสือ ในเครือข่ายพระธาตุขามแก่น ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้จะมีการซ้อมใหญ่ในวันที่ ๒๙ มิ.ย.นี้
23 ส.ค. 55 ถึง 24 ส.ค. 55 สอบ Pre-O-net ม.3 และ ม.6
กลุ่มสหวิทยาเขตน้ำพอง กระนวน
  งานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตน้ำพอง-กระนวน จัดทำข้อสอบปรีโอเน็ต และจัดสอบในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2555 พร้อมกันทุกโรงเรียน 
โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตน้ำพอง-กระนวน งานวิชาการทุกโรงเรียน
18 ส.ค. 57 ถึง 22 ส.ค. 57 สัปดาห์วันวิทยาศาาสตร์
โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม โดนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นายชาญชัย สิมมา หัวหน้ากลุ่มสาระฯได้กล่าวว่า "ในปีนี้การจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ จะมีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การวาดภาพทางวิทย์ การจัดสวนถาด การจัดสภาพแวดล้อมทางชีวภาพ การตอบคำถาม ฯลฯ" 
นักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ให้รีบสมัครที่กลุ่มสาระฯวิทย์
24 ส.ค. 57 ถึง 25 ส.ค. 57 ถืออุโบสถศีล
กลุุ่มสาระฯสังคมฯ จัดโครงการถืออุโบสถศีลในช่วงเข้าพรรษา ในวันที่ 24 สิงหาคม 2557 ณ วัดประจำหมู่บ้านต่างๆทั่วตำบลบัวใหญ่ 
27 ส.ค. 57 ถึง 28 ส.ค. 57 ประเมินสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ปี 2556
โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมเข้าร่วมการประเมินสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2556 ณ โรงเรียนขามแก่นนคร แบ่งเป็นประเภท สถานศึกษา และประเภทบุคคล
20 ก.ค. 58 ถึง 22 ก.ค. 58 สอบระหว่างภาคเรียนที่1/2558
วิชาการ
11 ส.ค. 58 วันแม่แห่งชาติ